Stolberg, Mark - Pimenov

Rostov on Don1941

1.Th8+ Rxh8 2.Tb8+ Rh7 3.Th8+ Rxh8 4.Dxg7+ Dxg7

Volver