Ivkov, Borislav - Saint-Amand, Paul

Ottawa 2007

1.Cf3 c5 2.c4 Cf6 3.Cc3 Cc6 4.d4 cxd4 5.Cxd4 e6 6.e4 Ac5 7.Cb3 Ae7 8.Ae2 0–0 9.0–0 d6 10.Ae3 b6 11.Tc1 Ab7 12.f4 Cb8 13.Af3 Cbd7 14.Cd4 Te8 15.e5 Axf3 16.Dxf3 dxe5 17.Cc6 e4 18.Cxe4 Dc8 19.b4 Cxe4 20.Dxe4 Cf6 21.Df3 Db7 22.Tfd1 Tac8 23.b5 Tc7 24.a4 Cd7 25.a5 Ac5 26.a6 Dc8 27.Axc5 Cxc5 28.Td6 Td7 29.Tcd1 Txd6 30.Txd6 Dc7 31.Dd1 f6 32.Td8 Rf8 33.Dd6+ Dxd6 34.Txd6 Ta8 35.Rf1 Rf7 36.Re2 h6 37.h4 h5 38.Re3 Re8 39.Rd4 Cb3+ 40.Rc3 Cc5 41.Rb4 Rf7 42.Cxa7 Txa7 43.Txb6 Cd7 44.Tb7 Txb7 45.axb7 Re7 46.c5 Rd8 47.c6 Cb8 48.Rc5 1–0

Después de 41...Rf7