Polugaevsky, Lev - Maslov, Valentin

Cto. URSS por equipos, Moscú 1963

1.Cf3 d5 2.g3 g6 3.Ag2 Ag7 4.0–0 e5 5.d3 Ce7 6.Cbd2 0–0 7.e4 dxe4 8.dxe4 b6 9.b3 a5 10.Ab2 Cbc6 11.De2 a4 12.Cc4 Aa6 13.h4 Dc8 14.Tad1 Ab5 15.h5 Da6 16.hxg6 hxg6 17.Cg5 Ca5 18.Dg4 Cxc4 19.bxc4 Axc4 20.Dh4 Tfe8 21.f4 Db5 22.Axe5 f6 23.Dh7+ Rf8 24.Ah3 Tad8 25.Td5 Cxd5 26.Ae6 Txe6 27.Cxe6+ Re7 28.Cd4 Dc5 29.Dxg7+ Re8 30.Dxg6+ Re7 31.Tf2 fxe5 32.De6+ Rf8 33.fxe5+ 1–0

    

Después de 21...Db5             Después de 24...Tad8